مرکز پردازشهای سریع

دانشگاه شهید چمران اهواز

مرکز پردازشهای سریع

دانشگاه شهید چمران اهواز

https://telegram.me/scuhpcc

مرکز پردازشهای سریع دانشگاه شهید چمران اهواز (Shahid Chamran University High Performance Computing Center or SCU-HPCC) در شهریور ماه سال 1393 افتتاح و عملیاتی شد.

این مرکز با بودجه بیش از یک میلیارد ریال و با حمایت مالی ستاد هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شده است.

آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

با توجه به نظرات به دست آمده در رابطه با لوگوی مرکز، نسخه جدیدی از آن که اصلاح شده نسخه قبلی است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اولین ویژگی این نسخه، رنگ آن است که سعی کرده ایم مطابق با رنگ لوگوی دانشگاه شهید چمران باشد. دومین ویژگی این نسخه انحنای نوشته ها است تا به این طریق یک شکل دایره ای به لوگو داده شود. با تشکر از آقای محمد امین درخشانی دانشجوی سال سوم رشته کامپیوتر که این تغییرات را اعمال کردند.